Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Mgr. Štěpán Bekárek
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

e-mail: bekarek@agkm.cz


 

Kroměříž
Zápis z jednání volebního zasedání místní skupiny
Kroměříž, České křesťanské akademie


Zápis z jednání prozatímního výboru místní skupiny
Kroměříž, České křesťanské akademie


PROGRAM 2020

 

19. 2. středa, 19 h.
sestra M. Petra Součková
Pater Pio, historicko - teologický portrét kněze

 v aule na Arcibiskupském gymnáziu
19. 3. čtvrtek, 18.30 h.
Moderovaná beseda
s Ing. Danou Drábovou, Ph.D.,
jadernou vědkyní, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
v aule na Arcibiskupském gymnáziu

14. 10. středa, 19 h.
Mgr. Ing. Martin Kvapilík
Umělá inteligence, věda a víra
Má náš mozek ještě vůbec šanci?

Arcibiskupské gymnázium
PROGRAM 2019

13. 11. středa, 19 h.
Mgr. Vojtěch Ševčík
Sv. Anežka Česká

v klubu na Arcibiskupském gymnáziu

22. 10. úterý, 19.30 h.
Beseda
s Michaelem Žantovským při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce

v aule Arcibiskupského gymnázia

11. 9. středa, 19 h.

Dina Štěrbová
Přednáška Od vrcholků k lidem

na Arcibiskupském gymnáziu.

29. 5. středa, 19 h.
P. Mgr. Jan Polák, Ph.D.
Krása na prodej
Estetická chirurgie z pohledu historie, antropologie a etik
y
na Arcibiskupském gymnáziu.

24. 4. středa v 19.00
Přednáška P. Jana Szkandery
spirituála kněžského semináře v Olomouci
Gaudete et exsultate Radujte se a jásejte
na Arcibiskupském gymnáziu


24. 3. neděle, 16 h.
P. Marek Orko Vácha
Laudato si
Encyklika papeže Františka o péči o společný domov
a o odpovědnosti člověka na Zemi
                                  na Arcibiskupském gymnáziu.

5. 3. úterý, 18 h.
Plukovník gšt. P. Jaroslava Knichala, hlavní kaplan Armády ČR
Spravedlivá válka  -  teorie a praxe
přednášku uvádí a následnou diskusi moderuje Mgr. Štěpán Bekárek
ve studentském klubu na AG


Rok 2018

ve středu 12. 12. 2018 v  19.00 h.
Beseda s Mons. Antonínem Baslerem a P. Josefem Lamborem
O životě kněze, biskupa a spiritualitě hnutí fokoláre
Besedu moderuje Mgr. Štěpána Bekárek

Studentský klub, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
                                 v 18 hodin bude Mons. Basler
                                sloužit studentskou mši svatou
                                v kostele sv. Jana Křtiteleve středu 14. 11. 2018 v 19.00 h.

PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Církev a stát
za první republiky

Studentský klub, Arcibiskupské gymnázium v Kroměřížive středu 12. 9. 2018, 19.00 h.
Beseda s ředitelem učiliště Mgr. Petrem Šiškou
a P. Ing. Mgr. Františkem Bezděkem, SDB
Vznik učiliště svatého Jana Boska
a příchod saleziánské komunity do Kroměříže
                                 moderuje Mgr. Štěpán Bekárek

                                v klubu na AG
                              


13. 6. středa, 19 h.
Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů
Návrat Josefa kardinála Berana
ve studentském klubu AG


11. 4. středa, 19 h.
Ing. Jan Videman
Křesťanská symbolika na mincích v antice a raném středověku

ve studentském klubu na AG


4. 4. středa ,19h.
P. Karel Skočovský
Tajemství obrazu kojící Madony
Symbolika kojení v Bibli, ikonografii
a křesťanské mystice.

                                
ve studentském klubu na AG

28. 2. středa, 19 h.
ThDr. P. Jan Balík, PhD.
Ideologie gender a netušené zdroje katolické antropologie

ve studentském klubu na AG14. 2. středa, 15.30 h.
Moderovaná beseda
s Mons. Václavem Malým

ve studentském klubu AG

 Rok 2017

15. 11. středa, 19 h.
Mgr. Libor Ondráček
Odsun Němců v roce 1945
Internační a vězeňský tábor v Kroměříži v letech 1945 - 1946
Ve studentském klubu na AG
18. 10. středa, 19 h.
MUDr. Martin Gřivna, Ph.D.
Příznaky onemocnění srdce a jejich interpretace
Křesťan lékařem
ve studentském klubu AGPátek 22. 9. 2017 v 16.30 h.
Hayato Josef Okamura - příběh rodiny
Povídání o kořenech rodiny,
o osudu maminky - Moravanky,
která se ocitla až v dalekém Tokiu, o jejích příbuzných.
                                 O životní cestě , možná i trochu o politice.

                                 v sále Knihovny KroměřížskaStředa 29. 3. 2017 v 19.00 hod.
Mgr. Evžen Petřík:
Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku

Ve studentském klubu na AG
FOTOGRAFIE Z AKCEStředa 22. 2. 2017 v 19.00 hod.
Mgr. Ing. Martin Kvapilík: Amoris Laetitia
Exhortace papeže Františka o lásce a rodině
Povzbuzení nebo výzva?
Ve studentském klubu na AG
FOTOGRAFIE Z AKCERok 2016

 

Středa 14. 12. 2016 v 19 hod.
Mgr. Štěpán Bekárek: 1991-2016
25 let boje o charakter obnoveného církevního školství

Studentský klub na AG
 
FOTOGRAFIE Z AKCEstředa 9. 11. 2016 v 19.00 hod.
Bc. Cyril Měsíc (kurátor a správce zámecké knihovny):
Arcibiskupské sbírky v kroměřížském zámku

Studentský klub na AG
FOTOGRAFIE Z AKCE


středa 21. 9. 2016 v 19.00
Mgr. Libor Ondráček: AG 1854-1950
Dějiny arcibiskupského semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1854-1950

Studentský klub AG
FOTOGRAFIE Z AKCEstředa 8. 6. 2016 v 19.00
P. Milan Palkovič:
Tajemství měšního vína
Po přednášce následuje ochutnávka
6 vzorků mešního vína (ochutnávka 70 Kč)
studentský klub AG
V 18.00 bude v kostele sv. Jana Křtitele sloužena mše.


středa 25. 5. 2016 v 19.00
Mgr. Vojtěch Ševčík:
Karel IV. - císař v době avignonského papežství

Arcibiskupské gymnázium


středa 20. 4. 2016 v 19.00
plk. Mgr. P. Jaroslav Kníchal:
Vojenský kaplan a mise v Afghánistánu
AG v Kroměříži

Více informací z akce ZDE


Z činnosti:

Rok 2014

Středa 1. 10. 2014 v 17.00
PhDr. et RNDr. Jurik Hájek:
Posun od paradigmatu statického chápání
Stvoření k chápání procesuálně evolučnímu
Spirituální evoluce jako nejvyšší vývojová forma
evoluce přírody

v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska
na Velkém náměstí v Kroměříži

Rok 2013

středa 15. 5. 2013 v 17.00
Ing. František Valdštýn:
Bratři ze Sloluně - spolupatroni Evropy
S jakým ohlasem a potížemi
se C. a M. setkávali při svých misiích.

Přednáškový sál Muzea Kroměřížska
(Velké náměstí 38, Kroměříž)

úterý 14. 5. 2013 v 17.00
Ing. František Valdštýn:
Cyrilometodějská misie
v dějinách Slovanů
s přihlédnutím k dějinám
Slovanů a k předcyrilometodějským
misiím

Přednáškový sál Muzea Kroměřížska
(Velké náměstí 38, Kroměříž)

pondělí 15. 4. 2013 v 17.00
Prof. Pavel Ambros SJTh.D.
(pedagog Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého Olomouc):
Úcta ke sv. Cyrilu a Metoději
- Velehrad a Řím

Přednáškový sál Muzea Kroměřížska
(Velké náměstí 38, Kroměříž)

pátek 14. 3. 2013 v 16.30
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
(vědecký pracovník
Historického ústavu Akademie věd ČR):
Cyrilometodějská tradice v moderní době

Přednáškový sál Muzea Kroměřížska
(Velké náměstí 38, Kroměříž)

Rok 2012

středa 7. 11. 2012 v 16.00
Prof. Petr Piťha:
Význam svatých Cyrila a Metoděje
pro českou státnost a současnost
přednáška se koná

v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska
Velké náměstí 38, Kroměříž

středa 24. 10. 2012 v 17.00
Doc. Ing. Miloslav Král, CSc.:
Jak se z vědce - ateisty stal věřící člověk.
Věda jako cesta k Bohu.

přednáškový sál Muzea Kroměřížska
na Velkém náměstí v Kroměříži

středa 13. 10. 2010 v 19.00
Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.:
Životopisy světců a realita všedního dne
(Jak číst životopisy svatých?
A co znamená "číst", co je to "životopis"
a co se rozumí "světcem"?)
přednáška se koná

v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska
Velké náměstí 38, Kroměříž

úterý 9. 9. 2008 v 17.00
P. Václav Vacek: Dědičný hřích
(Je prvotní pochybení Adama a Evy
kolektivní vinou? Jak je to to s Kainovou
bratrovraždou?) přednáška se koná

v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska
Velké náměstí 38, Kroměříž