Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Rudolf Potštejnský

email:
 potstejn.r@seznam.cz

 

Kostelec nad Orlicí


PROGRAM 2017


Nabízíme zalaminovaná barevná loga ČKA.
Velikost: 50x70 cm, cena 60,- Kč (sponzorské i vyšší)
V případě zájmu volejte: 723 810 849Letní semestr:

Sobota 3. 6. 2017 v 17.00 hod.
RNDr. Jiří Grygar CSc.
(astronom, astrofyzik, Fyzikální ústav Akademie věd ČR):
„Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano“

Sdružený klub RABŠTEJNČtvrtek 18. 5. 2017 v 17.00 hod.
Mons. Mgr. Pavel Dokládal
(národní president Světového apoštolátu Fatimy):
Fatima 1917–2017
Zjevení-poselství-proroctví

Děkanský kostel sv. JiříStředa 8. 2. 2017 v  17.00 hod.
Mgr. Leoš Halbrštát
(národní ředitel Papežských misijních děl):
Světové misijní hnutí - dříve a dnes

Přednáška k uctění a připomínce 90. výročí vyhlášení Světového dne misií
Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJN


Rok 2016

Středa 7. 9. 2016 v 18.00 hod.
Mons. Václav Malý:
Proč jsem křesťanem

Divadelní kavárna sdruž. klubu Rabštejn


Září 2016
Ludmila Štěpánová:
Práce a oddech,bolesti,starosti i radosti    
                                       
Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJN


Středa 14. 9. 2016 v 17.00 hod.
Ing. Jiří Slavík,
Národní památkový ústav, Josefov:
Procházka městem - urbanismus a stavební vývoj až po dnešek

Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJNStředa 16. 3. 2016 v 17.00 hod.
Ludmila Štěpánová:
Novověké osídlení až po současnost

Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJN


                            
Středa 9. 3. 2016 v 17.00 hod.
Ing. Jiří Slavík,
Národní památkový ústav, Josefov:
Od Pernštejnů až ke Kinským 

Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJNSobota 27. 2. 2016 v 17.00 hod.
Prof. PhDr František Musil CSc.:
Kostelec nad Orlicí ve vrcholném středověku

Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJN  Středa 17. 2. 2016 v 17.00 hod.
PhDr. Martina Beková,
Museum Orl. hor, Rychnov n. Kn.:
Osídlení Kostelce a okolí v pravěku a v raném středověku

Divadelní kavárna sdruž. klubu RABŠTEJNRok 2015

Starší plakátky z akcí:
Sobota 10. 10. 2015

celodenní zájezd do polského poutního místa:
Krzeszów
přihlášky u p. Šimákové a Krčmářové
na tel.: 723 810 849


Rok 2014

Sobota 26. 4. 2014 v 15.00 hod.
Kpt. Mgr. Vladimír Hodousek
Duchovní služba pražské Hradní stráže
Zahraniční mise české armády

Kulturní dům SK Rabštejn

Pátek 21. 3. 2014 v 15.00 hod.
PhDr. Jan Stříbrný, historik:
České země a dvě světové války

Kulturní dům SK Rabštejn

Rok 2013

Sobota 27. 4. 2013 v 9.00 hod.
Ing. Julius Kahanec:
Náboženská svoboda - cesta k míru na zemi
(Ing. Kahanec je zástupcem Křesťanské mezinárodní solidarity - CSI)
Řk fara v Kostelci nad Orlicí

Rok 2012

Na pozvání bratří Řádu sv. Augustina
z farnosti sv. Tomáše připravujeme
pro vás poutně - poznávací zájezd
PAMÁTKY MALOSTRANSKÉ
s duchovním doprovodem a
odborným výkladem
SOBOTA 1. září 2012
Navštívíme nejvýznamnější
sakrální stavby barokní Prahy
vč. chrámu sv. Mikuláše a
kostela P. Marie Vítězné
s Pražským Jezulátkem.
Odpoledne budeme přijati bratry
Augustiniány ve farnosti sv. Tomáše,
kde po malém pohoštění s nimi
budeme slavit liturgii.
Společný oběd nebude tentokrát zajištěn.
Závazné přihlášky přijímají:
paní Šimáková, tel.: 608 104 489
paní Krčmářová, tel.: 494 547 185
pan Potštejnský, tel.: 494 322 518
cena zájezdu 350,- Kč
(Vybrané jízdné se nevrací)


středa 29. 2. 2012 v 16.00
Beseda pro veřejnost
Mgr. Veronika Čepelková
(Vedoucí Diecézního centra
pro seniory v Hradci Králové,
kandidátka KDU-ČSL
v krajských volbách 2012):
Blízko Blízkému východu
Putování po Syrii, Jordánsku,
Libanonu, Izraeli a Palestině

Klub důchodců v Kostelci nad Orlicí

Rok 2011

sobota 1. 10. 2011
P. Juan Provecho OSA,
farní vikář z farnosti
sv. Tomáše v Praze:
Augustiniáni včera,
dnes a zítra 14.30
přednáška spojená
s besedou v Klubu důchodců
16.00 koncelebrovaná
mše sv. v chrámu sv. Jiří
slouží P. Juan Provecho OSA
spolu s našimi kněžími 
V podstatných věcech jednotu,
ve sporných svobodu
a ve všech lásku" /sv. Augustin/


neděle 20. 3. 2011 v 15.00
Miloslav Vašina, farář ČCE:
Duchovní služba ve věznicích

Klub důchodců

Rok 2010

středa 3. 2. 2010 v 16.30
Mgr. Veronika Čepelková:
Amerika - Země zaslíbená

Klub důchodců v Kostelci nad Orlicí

Rok 2009

sobota 12. 9. 2009
poutní a poznávací zájezd
Uherský Brod - Nivnice
- Blatnice pod svatým Antonínkem
s odborným výkladem
a se slavením liturgie


Rok 2008

neděle 1. 6. 2008 v 15.00
Benefiční koncert duchovní hudby
pěveckého sboru „Orlice“
Kostelec nad Orlicí

Děkanský chrám sv. Jiří