Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Mgr. Tomáš Procházka
Dukelská 438/III
Klatovy 339 01
tel.601 154 720
mail: tprochazka@centrum.czKlatovy


PROGRAM 2020

27.1. 2020 v 19.h
ZÁPAD USA
Své cesty po přírodních krásách a národními parky skalnatého státu UTAH a postřehy ze života mormonského náboženského hnutí, které proniklo i za hranice USA, slovem i obrazem přiblíží DANIEL BOLINA,
                                  student Právnické fakulty ZČU v Plzni.

                                  HiFi klub Klatovy


21. 2. 2020 v 19.h
Bhútán - šťastné království
Česká křesťanská akademie uvádí cestopis MVDr.Stanislava Smítky ze "zakázané země." Bhútán slovem a obrazem  Hi
Fi klub Klatovy


 

10. 3. 2020 v 18 h.
Happening
SVOBODA (nejen) PRO TIBET

odhalení plastiky před farou
pár slov o Tibetu a svobodě
koncert skupiny Sayujya
Husitský kostel v Klatovech, Husitská ul.
PROGRAM 2019


18. 2. pondělí, 19 h.
MVDr.Stanislav Smítka
Maroko - země barev a vůní

v Hifiklubu Klatovy


15. 4. pondělí, 19 h.
Cestopis Tomáše Procházky
Banát, zapomenutá země

v Hifiklubu Klatovy


21. 5. úterý, 19 h.
PhDr. Martin Jindra, archivář a historik
Představení knihy
Sáhnout si do ran tohoto světa aneb
Perzekuce Církve československé za II.sv.války

Hifiklub Klatovy


15. 10. středa, 19 h.

Hudebně -literární kompozice - scénické čtení
.."kde i smrt je čistá"
interview s Antoine de Saint Exupér
ym
Hifi klub Klatovy, Vrchlického sady

15.11. pátek 19 h.

Kamila M.Lukasová:
Beny, Gleny a Lochy Alby.
Skotsko a ostrov Skye

Hifi klub Klatovy, Vrchlického sady

 

18.12. 2019 od 19.h
Lépe kamuflované vánoce
Vánoční koncert klatovské akademické multižánrové kapely Kamuflon

(bicí nástroje a basový pěvecký part obsluhuje předseda MS ČKA
                                 Tomáš Procházka) Hifiklub Klatovy

 
PROGRAM 2018II. semestr
 

pondělí, 22. 10. v  19.00
Vzpomínkový večer
15 let České křesťanské akademie v Klatovech

Hifiklub Klatovy

 

středa 14. 11. v 19.00
Beseda s Václavem Malým
Hifiklub KlatovyI.semestr

středa 17.1. v 19.00
Bible stále živá IV.díl
Příběh rabiho Ješuy
O životní cestě , učení a činech Jěžíše z Nazareta
vypráví husitský biskup Filip Štojdl

                                 Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady

  

úterý 13.2. v 19.00
Bible stále živá V.díl
Příběhy apoštolů a vznik církve
O osudech apoštolů a prvních křesťanů vypráví
sokolovský   farář Lukáš J. Bujna

                                 
Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady

úterý 13. 3.  19.00
Krása skrytá pod čádorem
1.díl cestopisu z Íránu
Slovem a obrazem uvádí MVDr. Stanislav Smítka,
emeritní předseda MS ČKA v Klatovech
                             
    Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady


čtvrtek 5. 4. v 19.00
Írán. Historie a současnost
II.díl cestopisu z Persie
slovem a obrazem uvádí
MVDr. Stanislav Smítka

                                  Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady

 

středa 2. 5. v 19.00
Ivan Jirovský, farář CČSH v Mirovicích
Specifika ruského křesťanství
O spiritualitě, historii a postavách křesťanství v Rusku

Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady


PROGRAM 2017
středa 13.12. v 19.00
Martin Gruber, jáhen CČSH v Táboře
Bible stále živá III.díl
Příběhy proroků

Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady


úterý 21.11. v 19.00
Mgr. Tomáš Procházka a Bc. Samuel Vašín
Bible stále živá II. díl

Moudrost starých králů
Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady

úterý 17.10. v 19.00
Mgr. Tomáš Procházka
Bible stále živá I. díl

Stvoření a příběhy praotců
Hifiklub Klatovy, Vrchlického sady


pondělí 10. 4. 2017 v  19.00 hod.
Doc. ThDr. Pavel Hošek: Pascha – židovské velikonoce

Kostel CČS husitské, Dukelská 2, Klatovy
pondělí 13. 3.  v 19.00 hod.
ThDr. Helena Smolová ThD.:
Edith Steinová - povolání ženy v katolické tradici

HIFI klub Klatovy


úterý 14. 2. 2017 v 18.30 hod.
Doc. ThDr. Martin Chadima: Jeroným Pražský
HIFI klub Klatovy

Program 2016

29. 11. 2016 od 19.00 hod.
Tomáš Procházka (duchovní CČSH v Klatovech)
a Pavel Faul (pastor KS v Domažlicích):
V zakarpatské džungli
přednáška
HIFI klub Klatovy
čtvrtek 4. 8. 2016 v 18.00
Koncert pro housle a varhany
Kostel Neposkvrněného početí
P. Marie a sv. Ignáce Klatovy

čtvrtek 12. 5. 2016 v 19.00
Ivo Roškanin, manažer projektu:
Praga - Haiti, prameny života

Klubovna HIFI klubu Klatovy

pondělí 4. 4. 2016 v 19.00
PhDr. Robert Huneš, ředitel
hospice sv. Jana N. Neumanna:
Hospic - místo radosti

                                Klubovna HIFI klubu Klatovy

čtvrtek 11. 2. 2016 v 18.00
doc. JUDr. Pavel Svoboda, PhD.:
Evropská unie a řešení migrační krize

Městská knihovna Klatovy
přednáškový sál

Z činnosti:

Rok 2015

Starší plakátky z akcí:

čtvrtek 3. 12. 2015 v 19.00
Mgr. Jiří Novotný:
Počátky přemyslovského státu
v nejstarších literárních pramenech

klubovna HIFIklubu, Vrchlického sady

čtvrtek 26. 11. 2015 v 19.00
Petr Pavlas, PhD:
Kniha přírody a přirozená teologie

HIFIklub Klatovy

čtvrtek 15. 10. 2015 v 19.00

Věra Sosnarová:
Přežila jsem Gulag

klubovna HIFIklubu
Vrchlického sady

čtvrtek 30. 7. 2015 v 18.00
Koncert pro trubku a varhany
Kostel Neposkvrněného
početí P. Marie a sv. Ignáce

Klatovy náměstí

úterý 5. 5. 2015 v 19.00
Petr Pavlas:
Nejstarší křesťanské země 3.
– Habeš (Etiopie)

HIFIklub Klatovy

úterý 21. 4. 2015 v 19.00
Petr Pavlas:
Nejstarší křesťanské země 2.
- Armenie

HIFIklub Klatovy

pátek 30.1. 2015 v 19.00
Yavuz Cekic:
Islám a Evropa
– mýty a skutečnost

HIFIklub Klatov

Rok 2014

čtvrtek 23. 10. 2014 v 19.30
Yavuz Cekic:
Evropa a islám:
hrozba nebo pokojné soužití?

HIFIklub Klatovy, Vrchlického sady

čtvrtek 22. 5. 2014 v 19.30
P. Pavel Gabor PH.D.:

HIFIklub Klatovy

čtvrtek 24. 4. 2014 v 19.30
Mjr. Mgr. P. Jaroslav Knichal

HIFIklub Klatovy

pátek 14. 3. 2014 v 19.30
František Kolouch:
Biskup Josef Hlouch

HIFIklub Klatovy

únor 2014
Co je bez chvění, není pevné
Audiovizuální pořad

o Prof. Tomáši Halíkovi

Rok 2013

čtvrtek 24. 10. 2013 v 19.30
Zachraňte Edwardse
Diskusní pořad doprovázený
ukázkamiz filmové dokumentace
Hosty a provodci pořadu
Šárka a Marcel Sladkowští,
rodiče Juliány Edwardsův syndrom
je genetická porucha způsobující
těžká fyziská i mentální postižení.
Věnovat péčitakovému dítěti
připadá většině lidí zbytečné.
Ostatní lidé z okolí doporučují potrat.
Proč se tedy Sladkowští
vydávají strmější cestou?
Jaké poselství nám přínáší
jejich rozhodnutí?

HIFI klub Klatovy, Vrchlického sady

neděle 23. 6. 2013 v 15.00
SPS Šumavan Klatovy,
PS Prácheň Horažďovice:
Koncert k cyrilometodějskému
jubileu Farní kostel narození

P. Marie Klatovy

středa 15. 5. 2013 v 19.30
P. Mgr. Petr Mecl:
Sv. Cyril a Metoděj

HIFIklub Klatovy

čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.30
Mgr. David Smetana Život
v Izraeli

HIFIklub Klatovy

čtvrtek 14. 3. 2013 v 19.30
P. Mgr. Petr Mecl:
Turínské plátno

HIFIklub Klatovy

středa 30. 1. 2013 v 19.30
P. Thomas van Zavrel
Z Čecha Holanďanem,
z podnikatele knězem

HIFIKLUB Klatovy

Rok 2012

úterý 1. 12. 2012 v 19.30
... A ADVENTU JIŽ NAKRÁTKO
Večer o dějinách významu
a poslání adventní doby
a lidových zvycích s ní spojených,
doprovázený čekou barokní hudbou
a dobovými filmovými ukázkami
Připravil a slovem uvádí
MVDr. Stanislav Smítka

HIFIKLUB Klatovy

čtvrtek 22. 11. 2012 v 19.30
Lubomír Zíta, farář CČSH
Umírání, smrt a posmrtný život

HIFIKLUB Klatovy

čtvrtek 26. 4. 2012 v 19.30
Církevní památky Arménie
uvádí manželé Sudovi

HIFIKLUB Klatovy

čtvrtek 1. 3. 2012 v 19.30
Za krásami a bolestmi Orientu
Fotografické postřehy a vyprávění
studentek medicíny Silvie Svobodové
a Kláry Jakešové
z jejich devítiměsíčního pobytu
v Indii a Nepálu.
Jako dobrovolnice vypomáhaly
v leprosáriu v indickém státě
Chattisgarh a podílely se na rozjezdu
nemocnice na konci světa
v himalájském podhůří.

HIFIKLUB Klatovy

Rok 2011

čtvrtek 15. 12. 2011 v 19.30
Předvánoční rozjímání
Pořadem provází
MVDr. Stanislav Smítka

HIFIklub Klatovy

Rok 2010

pondělí 25. 10. 2010 v 19.30
Jiří Hostýnek:
Morálka a duchovní život

knihovna HIFIklubu
Klatovy

čtvrtek 20. 5. 2010 v 19.30
P. Pavel Frývaldský:
Benedikt XVI. - dílo a osobnost

HIFIklub Klatovy

čtvrtek 15. 4. 2010 v 19.30
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič:
Edita Steinová

HIFIklub Klatovy

čtvrtek 11. 2. 2010 v 18.00
Prof. Jan Sokol, Ph.D.:
Svoboda, a co s ní?

Muzeum Klatovy
(přednáškový sál)

Rok 2009

čtvrtek 12. 11. 2009 v 19.30
Prof. ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Byznys s perspektivou věčnosti
versus byznys v područí mamonu

v HIFIklubu Klatovy
(Vrchlického sady)

čtvrtek 24. 9. 2009 v 18.00
MUDr. Marek Drlík:
Lékařem v srdci Afriky

Společenský sál
Městské knihovny

čtvrtek 17. 9. 2009 v 19.30
P. Marek Orko Vácha:
Země, na které stojíš, je posvátná

Přednáškový sál Okresního muzea

čtvrtek 22. 1. 2009 v 18.00
Mgr. Václav Ruml
(Ústav pro studium totalitních režimů)
Kolektivizace venkova
v Československu
přednáškový sál
Regionálního centra
celoživotního vzdělávání

Plánická 147 (staré gymnázium)

Rok 2008

čtvrtek 4. 12. v 19.30
Doc. Pavel Hošek:
Křesťanství a islám

HIFIKLUB Klatovy
– Vrchlického sady

7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. 2008
pátky od 18.00

Ivan Michalec, kazatel CASD
Přednáškový a diskusní cyklus

"Nová šance" HIFIklub Klatovy

čtvrtek 9. 10. 2008 v 19.30
MVDr. Stanislav Smítka:
Pravoslavné Bulharsko

HIFIklub Klatovy

pátek 24. 10. 2008 v 18.00
Ivan Michalec, kazatel CASD
Přednáškový a diskuzní cyklus
"Nová šance"

HIFIklub Klatovy

pátek 31. 10. 2008 v 18.00
Ivan Michalec, kazatel CASD
Přednáškový a diskuzní cyklus

"Nová šance" HIFIklub Klatovy