Česká křes»anská akademie

Kontakt

Mgr. Juraj Jordán Dovala

 tel.: 518 354 621
 e-mail: dovala@centrum.cz

Hodonín


PROGRAM


zimní semestr 2016:

pondělí 28. 11. 2016 v 18.45 hod.
Mohamad Satwan Hasna a Juraj Jordán Dovala:
Dialog o islámu

Katolické pastorační centrumleden 2016
Ekumenické modlitební setkání:
písně, chvály, přímluvné modlitby

Katolické pastorační centrumZ činnosti:

Rok 2015

středa 11. 11. 2015 v 18.30
Hana Moualla:
Sýrie a uprchlická krize
Katolické pastorační centrum


čtvrtek 8. 10. 2015 v 18.30
Prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.:
Jan Hus, ľivot, dílo, dilemata
Katolické pastorační centrum

leden 2015
Štěpán Hájek – téma se upřesní

Katolické pastorační centrum

 

Rok 2014

pátek 26. 11. 2014 v 18.30
Mgr. Jan Špilar:
®ivot v pravdě, lľi a církev

Katolické pastorační centrum

úterý 14. 10. 2014 v 18.30
Doc. PhDr. Jarmila Bednařiková, CSc.:
Christianizace Evropy, slovanští věrozvěsti
a Hora sv. Klimenta

Katolické pastorační centrum

Rok 2013

pátek 18.10. 2013 v 18.30
P. Marek Orko Vácha, PhD.:
Křes»anství a ekologie

Katolické pastorační centrum

čtvrtek 2. 5. 2013 v 18.30
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.:
Sv. Terezie z Avily a sv. Jan z Kříľe
- karmelská mystická tradice

Katolické pastorační centrum

pondělí 15. 4. 2013 v 18.30
PhLic. Kateřina Lachmanová:
Typické problémy s odpuštěním

Katolické pastorační centrum

Rok 2012

středa 11. 4. 2012 v 18.45
Ing. František Valdštýn:
®ivot Cyrila a Metoděje

Katolické pastorační centrum
- vchod ze Sadové ul.
Hodonín

pondělí 27. 2. 2012 v 17.30
Mgr. Marcel Řimák,
Mgr. Ladislav Ambrozek,
Mgr. Hana Šimonová,
Mgr. Josef Ilčík,
Daniel Gregorčík
moderuje: Mgr. Juraj Jordán Dovala
Diskuse: Kam směřuje kultura v Hodoníně?

Městská knihovna Hodonín

Rok 2011

pondělí 12. 12. 2011 v 18.45
Mgr. Petr Karas:
A jeho učedníci v něho uvěřili
- o víře trochu jinak

Katolické pastorační centrum
- vchod ze Sadové ul. Hodonín

pátek 14.10. 2011 v 18.45
Mgr.Tomáš Jagoš:
Antarktida - jak ji neznáme

Katolické pastorační centrum

Rok 2010

středa 15. 9. 2010 v 18.45
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.:
Proč můľe náboľenství vyvolávat násilí?

Katolické pastorační centrum

úterý 4. 5. 2010 v 18.45
PhDr. Ladislav Chvátal:
Ctnost v učení Řehoře z Nyssy

Katolické pastorační centrum

úterý 9. 3. 2010 v 18.45
Ladislav Heryán SDB:
Jeľíšova blahoslavenství
- jádro křes»anského poselství

Katolické pastorační centrum

leden
Mgr. Marcel Sladkowski:
Církev československá husitská
- vznik a vývoj

Katolické pastorační centrum

Rok 2009

středa 21. 10. 2009 v 18.45
P. František Lízna SJ:
Šel jsem však vytrvale
(beseda o putování)

Katolické pastorační centrum

březen 2009
Fedor Gál:
Krátká dlouhá cesta
promítání dokumentu
o pochodu smrti do Schwerinu,
kde zahynul jeho tatínek Vojtěch Gál

Katolické pastorační centrum

středa 11. 2. 2009 v 18.45
PhDr. František Synek:
Slovanské hradište v Mikulčicích
– současný stav a perspektivy

Katolické pastorační centrum

Rok 2008

pondělí 3. 3. 2008 v 17.00
Dny křes»anské kultury v Hodoníně
Daniel Pastirčák, Michal Oliva + Miroslav Havlík:
literárně - hudební pásmo

Městská knihovna Hodonín – malý sál

pátek 7. 3. 2008 v 19.00
Prof. Tomáš Halík:
K dialogu víry a nevíry

Sál Evropa neděle

9. 3. 2008 v 9.15
Řeckokatolická liturgie,
celebrují Jiří Adolf Pleskač,
Václav Ventura, zpívá chrámový sbor
Velké Bílovice

Kostel sv. Vavřince

pátek 28. 3. 2008 v 17.45
Mons. Václav Malý

závěrečná mše svatá Kostel sv. Vavřince

pátek 28. 3. 2008 v 19.00
Mons. Václav Malý:
Evangelium a lidská práva
Sál Evropa
Průvodní akce:

výstava ornátů v katolickém pastoračním centru,
prodej křes»anské literatury