Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Kontakt

Milan Šulc

e-mail: milan.sc@tiscali.cz

Havlíčkův Brod


Rok 2018


pátek 6. 4. 2018 v 16.00
Promítání filmu s besedou
Fedor Gál
O ľivotě, stárnutí, smrti a vzpomínkách na otce,
který zahynul při pochodu smrti

Muzeum, Havlíčkův Brod

 
Rok 2015


čtvrtek 21. 5. 2015 v 17.00

Ing. Jan Málek:

Hubbleův vesmírný dalekohled

muzeum v Havlíčkově Brodě


úterý 14. 4. 2015 v 17.00
doc. Pavel Hošek, Th.D.:
Islám a Evropa Sbor

Církve bratrské Stráľná ul.
1364


středa 4. 2. 2015 v 17.00
Mons.Tomáš Holub,Th.D,
gen. sekretář ČBK:
Odluka církve od státu

Sál staré radnice
v Havlíčkově Brodě


Z činnosti:

Rok 2014

Starší plakátky z akcí:

neděle 14. 12. 2014 v 15.00

Marek Orko Vácha:
Věda, víra, Darwinova teorie
a stvoření podle knihy Genesis

Klub OKO, Smetanovo nábř.
Havlíčkův Brod

Pátek 28. 11. 2014 v 19.00
Beseda s Václavem Vackem
a Josefem Beránkem nad knihou:
Měl jsem štěstí na lidi

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
Havlíčkovo náměstí 19

středa 8. 1. 2014 v 17.30
Beseda s Mons. Václavem Malým:
Lidská práva ve světě

Skautský klub - Horní ul. 3188

Rok 2013

sobota 18.5. 2013 v 16.00
Beseda s prof. PhDr. Petrem Pi»hou
na téma "Sv. Cyril a Metoděj"

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Havlíčkově Brodě

pátek 5.4. 2013 v 19.00
Beseda s Milošem Doleľalem,
spisovatelem, básníkem
a rozhlasovým redaktorem,
autorem knihy: "
Jako bychom dnes zemřít měli"
o ľivotě a smrti faráře Josefa Toufara
z Číhoště

v sále AZ CENTRA

Rok 2009 úterý 15. 9. 2009 v 17.00
Prof. Dr. Petr Pi»ha:
Odpovědnost pedagogů
(zamyšlení o tom, jak učitelé a rodiče
mohou ničit děti)

Hotel Slunce v Havlíčkově Brodě

pondělí 19. 5. 2009 v 16.00
Místopředseda Senátu
Parlamentu České republiky
Doc. JUDr. Petr Pithart:
Jan Masaryk aneb syn velkého otce

Muzeum Vysočiny, Havlíčkovo náměstí

pátek 25. 4. 2009 v 16.30
Mgr. Ivan Havlíček: Sluľba
vojenského kaplana Záľitky
z působení v Bosně a Hercegovině,

Afghánistánu a Iráku sál Staré radnice