Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.
721 424 918
jan@akademiebudejovice.cz
www.akademiebudejovice.cz 

České Budějovice


PROGRAM 2019


čtvrtek 21. 3. v 16.00
Zdeněk Svoboda
Kladný přístup k životu
- přednáška nejen pro seniory

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, 1.patro


PROGRAM 2016

letní semestr 2016

čtvrtek 21. 4. 2016 v 17.00
Magda Kümmelová:
I umírání může být krásné,
ale jak na to?

Teologická fakultra JU

úterý 22. 3. 2016 v 17.00
Dr. Petr Štica
Institut für Christliche
Sozialwissenschaft, KTF
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster:
Cizinec v tvých branách:
Aktuální otázky evropské uprchlické
politiky z pohledu teologické etiky

TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

Z činnosti:

Rok 2015

Starší plakátky z akcí:

čtvrtek 19. 11. 2015 v 17.00

Magda Kümmelová z organizace
Modrá pomněnka, z.s.:
I umírání může být krásné

učebna 204 TF JU
Kněžská 8, České Budějovice
Na toto téma existuje již akreditovaný kurz
více informací zde.

středa 14. 10. 2015 v 17.00
ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. (CMTF UPOl):
Teolog a orientalista Alois Musil (1868-1944) -
příspěvek k mezináboženským vztahům
křesťanství a islámu

TF JU, Kněžská 8
České Budějovice


Rok 2014

středa 10. 12. 2014 v 10.00
Slavnostní otevření výstavy
u příležitosti 90. narozenin
prof. PhDr. Radima Palouše, Dr. h. c. mult.
Ve spolupráci s Pedagogickou sekcí ČKA
a místní sekcí ČKA v Českých Budejovicích.

přízemí teologické fakulty JU

čtvrtek 30. 10. 2014 v 17.00
Mgr. Martin Tomešek:
Byl jsem řečníkem v krematoriu …
aneb zkušenosti z praxe
v pohřební službě a řečnictví

Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

středa 15. 10. 2014 v 17.00
P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS
Církev ve CMYKu: obraz církve
ve společnosti

Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

pátek 10. 10. 2014 v 19.00
Prezentace antologie mladých
básníků Hledání a přednáška
Magdaleny Živné
"Poezie Adama Borziče
z náboženského hlediska"

Teologická fakulta
Jihočeské univerzita
Kněžská 8, České Budějovice

středa 16. 4. 2014 v 17.00
PhDr. et Mgr. Robert Huneš:
Je eutanázie selháním
či řešením problémů
současného zdravotnictví?
aneb pohled na eutanázii
očima ředitele hospice

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity

pondělí 12. 3. 2014 ve 14.00
prof. Ctirad Pospíšil:
Zápolení o lidskou důstojnost
Studentský kostel sv.Rodiny,

ul. Karla IV., České Budějovice

úterý 25. 2. 2014 v 10.00
Mgr. Milan Týmal:
Ikonoterapie Teologická fakulta

Jihočeské univerzity

pondělí 3. 2. 2014 v 17.00
Prof. Tomáš Halík"
Náboženství v postmoderní době

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice

Rok 2013

čtvrtek 7. 11. 2013 v 17.00
Doc. Dušan Deák, PhD.:
Indický islám
z postkoloniálnej perspektívy

Teologická fakulta
v ČB, Kněžská 8
učebna č. 3 (v přízemí)

Dvě přednášky

prof.Dr. Michela N. Ebertze:
pondělí 14. 10. 2013 v 15.00
Jak tikají sociální prostředí
Nahlédnutí do sociologického
výzkumu prostředí v Německu


pondělí 14. 10. 2013 v 17.30
Co jsou sociální prostředí
- co si myslí, jak cítí a jednají?
Poznatky sociologického
výzkumu prostředí pro práci s lidmi

Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

středa 19. 6. 2013 v 17.00
Mgr. Tomáš Avramov:
Křesťanská tradice v jižní Indii
a jejich soužití s hinduismem

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

středa 29. 5. 2013 v 17.00
Tomáš František Král:
Řeckokatolická liturgie
- Cyrilometodějská stopa

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

úterý 16. 4. 2013 v 17.00
Křesťanská služba v policii
a co to obnáší Setkání týmu
vedeného dr. Michaelem
Opatrným nad knihou
Východiska a perspektivy
duchovní služby u policie.

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8, České Budějovice
posluchárna č.3 v přízemí

Rok 2012

středa 21. 11. 2012 v 17.00
Mjr. Mgr. Jiří Laňka:
UNRA v Iráku

TF JU, Kněžská 8,
České Budějovice

Přednáška pro veřejnost
čtrvtek 18. 10. 2012 v 17.00
Indií po stopách apoštola
Tomáše Přednášející:
Tomáš Král a Tomáš Avramov

(doktorandi Teologické fakulty JU)
učebna č. 204, TF JU, Kněžská 8

čtvrtek 19. 4. 2012 v 17.00
Mgr. Štefan Šrobár, CSc.:
Prečo može náboženstvo
vyvolávat násilie?


středa 9. 5. 2012 v 10.00
Prof. Dr. Noel Sheth, S.J.:
Nezištná láska v křesťanství
a v buddhismu - teologická komparace
učebna č. 112, TF JU, Kněžská 8
Doba trvání přednášky cca 90 minut
Konsekutivní tlumočení zajištěno


Rok 2011

středa 9. 11. 2011
Mgr. Tomáš Veber, Th.D.:
Nebyl jen Neumann
- jihočeští kněží v cizině v 19. století

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity, Kněžská 8

Akce přeložena na 29. 11. 2011
Panelová diskuse na téma
TOMÁŠ AKVINSKÝ - VZTAH VÍRY
A ROZUMU Účast v panelové
diskusi přislíbili:
Mons. Dominik DUKA, OP, arcibiskup pražský,
prof. Karel SKALICKÝ, Th.D., Teologická fakulta JU,
doc. Tomáš MACHULA, Ph.D.,
Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR,
Daniel HEIDER, Ph.D.,

Teologická fakulta JU a Filosofický ústav AV ČR."
posluchárna č. 3 na TF JU
(Kněžská 8, České Budějovice)

středa 15. 6. 2011 v 17.00
Mgr. Tomáš Král:
Sv. Cyril a Metoděj - život a dílo

posluchárna č. 105 na TF JU
(Kněžská 8, České Budějovice)

Rok 2010

13. 5. 2010 v 17.00
Mgr. Lenka Hanáková:
Indie - země protikladů

posluchárna č. 3
v přízemí na TFJU
(Kněžská 8, České Budějovice)

29. 4. 2010 v 17.00

PhDr. Ludmila Ourodová
(Národní památkový ústav, ČB):
Barokní obrazové cykly
vyprávějí o životě světců

posluchárna č. 3 v přízemí na TFJU
(Kněžská 8, České Budějovice)

Rok 2009

středa 9. 12. 2009 v 17.00
Doc. Pavel Hošek, ThD.:
Židovsko -křesťanské vztahy:
nejnovější vývoj

v posluchárně č. 204
ve druhém patře TFJU
Kněžská 8, České Budějovice

středa 25. 11. 2009 v 17.00
PhDr. Zdeněk Vojtíšek:
Současný duchovní život

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity
Kněžská 8

Rok 2008

pátek 7. 11. 2008 v 15.00
přednáška Etienna Michelina na téma
Apoštolské poslání církve
po II. vatikánském koncilu.
Přednáška proběhne
v přízemí v učebně č. 3
na Teologické fakultě JU,
Kněžská 8,
České Budějovice.
Tlumočení přednášky je zajištěno.

pořádají Teologická fakulta
Jihočeské univerzity v ČB,
Karmelitánské nakladatelství
a MS ČKA v Českých Budějovicích

II. vatikánský koncil:
Revoluce nebo obnova v rámci tradice...?!
S pamětníkem koncilu, znalcem
koncilního procesu a českým komentátorem
konstituce Gaudium et spes
prof. Dr. Karlem Skalickým, Th.D.
bude vést rozhovor Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol.

Posluchárna č.3, TF JU,
Kněžská 8 České Budějovice