Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Kontakt

Ing. Michal Cáb

 tel.: 518 331 238
 e-mail: michal@cabcom.cz

Blatnice pod Svatým Antonínkem


 

PROGRAM 2020


25. 3. 2020 19:00
Doc. Jaroslav Šebek
Velehradská pou» v roce 1985
a její dopady na církev

Dům Svaté Rodiny Blatnice


22. 4. 2020 19:00
Prof. Jan Bednář
Klimatické změny

Dům Svaté Rodiny Blatnice


23. 4. 2020 18:00

Výroční schůze místní skupiny ČKA
s přednáškou Prof. Jana Bednáře
Fenomén stvoření
kytara a zpěv: Ing Jiří Bezděk

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Přednáška je jen pro členy a pozvané hostyPROGRAM 2019


27. 2. 2019 v 19:00 hod.
Prof. Jan Bednář
Je levicový liberalismus budoucností Evropy?

Dům Svaté Rodiny Blatnice

28. 2. 2019 v 18:00 hod.

Výroční schůze místní skupiny ČKA
s přednáškou
Prof. Jan Bednář:Sucho

Dům Svaté Rodiny Blatnice
Přednáška je jen pro členy a pozvané hosty

26. 3. 2019  v 18:00 hod.
Doc. Jaroslav Šebek
Osmičkové roky v našich dějinách

Dům Svaté Rodiny Blatnice

24. 4. středa, 19:00 hod.
PhDr. Jan Stříbrný
Kdyľ se z osudových osmiček staly devítky

Dům Svaté Rodiny Blatnice

3. 8. 2019 v 18.00 hod.
RNDr. Jiří Grygar
Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie

Dům Svaté Rodiny Blatnice

27. 11. 2019 v 19:00 hod.

Prof. Jan Bednář
Co to jsou křes»anské hodnoty

Dům Svaté Rodiny Blatnice

28. 11. 2019 18:00 hod.

Prof. Jan Bednář
Rozprava k přednášce

Dům Svaté Rodiny Blatnice

 

 

PROGRAM 2018Neděle 16. 12. 2018 v 16:00
P. Marek Orko Vácha
První kapitoly knihy Genesis a současná věda
Dům Svaté Rodiny Blatnice


Středa 25. 4. 2018 v 19:00

Prof. Jan Bednář
Jsme ve vesmíru sami?

Dům Svaté Rodiny BlatnicePROGRAM 2017

Neděle 12. 11. 2017 v  17:00
P. Milan Palkovič: Mešní víno
Dům Svaté Rodiny Blatnice

 

Pátek 6. 10. 2017 v  19:00 hod.
P. Pavel Gábor, SJ, PhD : Krása vesmíru vypovídá o kráse Boha
Dům Svaté Rodiny BlatniceStředa 31. 5. 2017 v 19.00 hod.
Ing. Marie Jeľková:
Dluh doby – ľivotní osudy osobností našeho kraje

Dům Svaté Rodiny Blatnice


Pátek 3. 2. 2017 v  19.00 hod.
P. Ladislav Heryán
, SDB:
O Boľím milosrdenství mezi námi

Dům Svaté Rodiny BlatniceRok 2016

Středa 23. 11. 2016 v 19.00 hod.
Doc. Pavel Hošek, Th.D.:
Bible a korán
Dům Svaté Rodiny Blatnice


Čtvrtek 15. 9. 2016  v  18.00 hod.
Diskuzní setkání k přednášce ze 14. 9.:
Otázky nad naší křes»anskou identitou

Dům Svaté Rodiny Blatnice


Středa 14. 9. 2016 v 19.00 hod.
Prof. Jan Bednář:
Otázky nad naší křes»anskou identitou
Dům Svaté Rodiny Blatnice


Sobota 30. 7. 2016 v 19.00 hod.
RNDr. Jiří Grygar:
Existuje devátá planeta?
Nejstarší galaxie a gravitační vlny

Dům Svaté Rodiny BlatniceRok 2015

Sobota 7. 11. 2015 v 15.30 hod.
RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová, Csc.:
Rakovině se lze bránit

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Středa 2. 12. 2015 v 19.00 hod.
P. Jan Komárek, SDB: 
Výročí Dona Bosca

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Sobota 29. 8. 2015 v 19.00 hod.
Prof. Karel Skalický:
Radost a naděje

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Sobota 25. 4. 2015 v 17.30 hod.
Prof. Jan Bednář:

Bouřky a blesky

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Rok 2014

Středa 25. 6. 2014 v 19.00 hod.
P. Mag. Lic Grzegorz Kotynia:

Jak se ľije v české a rakouské církvi

P. Kotynia působil jako farář v Kaisedorfu

Dům svaté Rodiny Blatnice

Pátek 4. 4. 2014 v 19.00 hod.
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.:
Ekologie a křes»anství

Dům svaté Rodiny Blatnice

Únor 2014
Mgr. Karel Bejček:

Planeta Země zázrak

Rok 2013

Sobota 16.11. 2013 v 16.30 hod.
Prof. Jan Bednář:
Přírodní vědy a zázraky

Dům svaté Rodiny Blatnice

Pondělí 30. 9. v 18.45 hod.
Prof. Jindřich Štreit:
Vesnice povídání s fotografiemi
o celoľivotním díle autora

Slavnostní síň obce Blatnice

Sobota 20. 4. 2013 v 16.30 hod.
Prof. Jan Bednář:
Klima a jeho změny

Dům svaté Rodiny Blatnice

Sobota 23. 3. 2013 v 16.30 hod.

Mgr. Karel Bejček:
Planeta Země je zázrak
(při jasné obloze budeme pozorovat hvězdy)

Dům svaté Rodiny Blatnice

Rok 2012

Sobota 10. 11. 2012 v 16.00 hod.
Prof. Jan Bednář:
Evoluce a stvoření

Dům Svaté rodiny v Blatnici

Neděle 24. 6. 2012 v 11.30 hod.
Chrámový sbor ze ®elezného Brodu:
Zpívaná mše
Chrám sv. Ondřeje Blatnice

Rok 2010

Sobota 4. 12. 2010 v 16.00 hod.
Prof. Jan Bednář:
Co víme o počasí
a o moľnostech jeho předpovídání

Dům Svaté Rodiny Blatnice středa

10. 11. 2010 v 18.45 hod.
Doc. Vilém Konečný:
O duši

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Pátek 26. 3. 2010 v 18.45 hod.
Karel Bejček:
Pou» do Říma

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Středa 3. 3. 2010 v 18.45 hod.
Doc. Vilém Konečný:
O duši

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Rok 2009

Neděle 8. 11. 2009 v 14.30 hod.
Komorní orchestr P. J. Vejvanovského
a blatnický chrámový sbor

Farní kostel sv. Ondřeje

Pondělí 23. 3. 2009 v 18.45 hod.
P. Ladislav Heryán, SDB:
Jeľíšova blahoslavenství
- jádro křes»anského poselství

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Středa 4. 3. 2009 v 18.45 hod.
Mgr. Juraj Jordán Dovala:
Ticho, meditace o tichu
a křes»anské pouštní spiritualitě

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Pátek 13. 2. 2009 v 18.45 hod.
Doc. Jindřich Štrejt:
Brána naděje
Cyklus fotografií se sociální tématikou

Slavnostní síň Blatnice

Rok 2008

Sobota 10. 5. 2008 v 18.00 hod.
Prof. Pavel Prošek:
Antarktida

Slavnostní síň obce Blatnice

Sobota 12. 4. 2008 v 18.00 hod.
Karel Bejček:
Kosmonautika

Slavnostní síň obce Blatnice