Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Čestná rada České křes»anské akademie

Při konferenci I. Fórum dialogu, ve dnech 18. a 19. prosince 2015, byli Českou křes»anskou akademií vyznamenáni jako čestní členové její rady:

RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Mons. Anton Otte
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Kardinál Miloslav Vlk
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
PhDr. Jan Stříbrný