Česká křesťanská akademie

Psychoterapeutická sekce

Vyšehradská 49
128 00 Praha 2


Ředitel:
MUDr. Slavoj Brichcín, tel.: 284 016 243


Cíl a zaměření sekce

Psychoterapeutická sekce vznikla v prosinci 1996 na základě podnětu zájemců z řad členů ČKA o tuto problematiku. prof. Dr. Tomáš Halík, prezident ČKA, pověřil založením a vedením sekce Mgr. Darju Kocábovou. Cílem bylo vytvořit platformu pro otevřený dialogmezi odborníky, psychoterapeuty a teology i zainteresovanými laiky, věřícími křesťany. Tento dialog chtěl napomoci k vyjasnění pojmů, výměně zkušeností a poznatků v hraniční oblasti mezipsychoterapií a pastorační péčí především.


Dosavadní činnost sekce

Výsledkem realizace tohoto záměru byla na prvém místě pravidelná přednášková činnost. Za šest let bylo v Praze uspořádáno 24 přednášek, tématicky orientovaných na poznání hlavních psychoterapeutických směrů a problematiku různých sociálních skupin. V roce 2002/2003 je pozornost zaměřena na péči o duši v cyklu „Lidská duše a péče o ní v proměnách života“. Vedle těchto přednášek přednášeli členové sekce na mnoha setkáních mimopražských, jak v místních skupinách ČKA, tak při příležitostech jiných, především při církevních akcích.

Křesťanským profesionálům pracujícím s lidmi (lékařům, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům apod.) se nabízela supervizní setkání ve formě Bálintovských skupin, která však nenalezla dostatečný ohlas a byla po dvou letech vzhledem ke snižující se účasti ukončena. Z aktivních zájemců o hlubší psychoterapeutickou zkušenost byla vytvořena 14členná skupina. Tato skupina již pět let pracuje formou skupinově psychoterapeutického výcviku.

V roce 2000 předala vedení psychoterapeutické sekce Darja Kocábová MUDr. S. Brichcínovi, který se stal jejím ředitelem.

 

Další program sekce

Omezené kapacity časové i prostorové neumožňují, aby se v rámci sekce ve větší míře rozvinula činnost poradenská, krizová intervence nebo organizování výcviků. Avšak potřeby těch, kteří se na sekci se svými problémy obracejí, zvláště pak mimopražských členů ČKA, nutí hledat do budoucno nové formy práce.

 * Magnetofonové záznamy přednášek základních cyklů je možné dát k dispozici pro všechny, kdo se z jakýchkoli důvodů nebudou moci přednášek osobně zúčastnit.
* Zprostředkovat jednorázové konzultace profesionálů – členů sekce, aby žadatel o radu byl z hlediska svých potřeb vhodně nasměrován.
* Zpracovat a zveřejnit adresář křesťanských psychoterapeutů, s nimiž je možné se v případě potřeby kontaktovat.
* Upozorňovat na tematicky zajímavou nabídku dalších institucí, která se shoduje se zaměřením sekce.
* Aktivně využívat k širšímu informování zájemců internetové stránky ČKA.

 Se svými názory, návrhy a připomínkami se na nás obracejte prostřednictvím ČKA  - e-mail: cka@krestanskaakademie.cz


********************************

Milí přátelé,

psychoterapeutická sekce České křesťanské akademie chce se všemi příznivci a zájemci o její činnost udržovat bližší kontakt. Zároveň hledá nové spolupracovníky, kteří jsou ochotni ji v její práci pomoci a dát jako dobrovolníci k dispozici trochu vlastního času, znalostí a zkušeností.

K tomu je potřeba inovovat náš adresář – zvláště je potřeba znát současné nové možnosti spojení: e-mail, číslo mobilního telefonu –( zvl.pokud by byl zájem o informování přes SMS).

Máte- li o kontakt s námi zájem, prosím vyplňte následující dotazník kliknutím na:

http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaska-pt.php


Z činnosti:

Rok 2012

čtvrtek 11. 10. 2012 v 17.00
Přednáška Jiřiny Prekopové

v Salesiánském středisku
v Kobylisích

pátek 23. 3. 2012 v 17.00
Mgr. Jaromír Odrobiňák:
Co může nabídnout spirituální péče
hospitalizovaným osobám?

v Salesiánském středisku
v Kobylisích

Rok 2010

pátek 23. 10. 2010 v 17.00
ThLic. Kateřina Lachmanová, ThDr.:
Hranice v mezilidských vztazích

v Salesiánském středisku
v Kobylisích

Rok 2009

pátek 13. 3. 2009 v 17.00
PhDr.: Petr Kolář:
Školní šikana a vaše dítě

ve farním sále kostela sv. Terezie
v Salesiánském centru
v Kobylisích

pátek 23. 1. 2009 v 17.00
MUDr. ThDr. Max Kašparů, PhD.:
Otázky pastorální medicíny

Salesiánské středisko,
Kobyliské nám., Praha 8

Rok 2008

pátek 14. 11. 2008 v 17.00
MUDr. Ilona Burdová:
Přínos křesťanství
v léčbě duševních poruch

v Salesiánském středisku,
Kobyliské nám., Praha 8

pátek 3. 10. 2008 v 17.00
MUDr. ThMgr. Prokop Remeš:
Bible a psychoterapie

v Salesiánském středisku,
Kobyliské nám., Praha 8

pátek 16. 5. 2008 v 17.00
MUDr. Zdeněk Susa:
Tělo a duše ve zdraví a v nemoci

Salesiánské centrum,
Kobyliské nám., Praha 8

pátek 4. 4. 2008 v 17.00
Psychoterapeutická sekce
Marek ORKO Vácha:
Etika mezi genetickým
determinismem a behaviorismem

Salesiánské centrum,
Kobyliské nám., Praha 8