Česká křes»anská akademie

Politologicko-ekonomická sekce ČKA

Činnost Politologicko-ekonomické sekce je pozastavena.

Pokud byste měli o obnovení této odborné sekce zájem,
napište nám na: cka@krestanskaakademie.cz


Vyšehradská 49
128 00 Praha 2