Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Historická sekce

Vyšehradská 49
128 00 Praha 2


Tajemník:
PhDr. Jan Stříbrný, tel.: 224 917 210, 221 979 326

Historická sekce ve spolupráci s Uměnovědnou sekcí
pořádá cyklus přednášek

PO STOPÁCH KŘES«ANSTVÍ V PRAZE

PROGRAM

Z činnosti:

Rok 2009

úterý 27. 4. 2009 v 16.00
Prof. Jan Royt: Kostel Panny Marie
Vítězné na Bílé Hoře
výklad s prohlídkou kostela

Karlovarská 3, Praha 6

úterý 20. 10. 2009 v 16.00
Česká křes»anská akademie
pořádá v souvislosti s výstavou
Pronásledování římskokatolické církve
v Československu
SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY
v pódiové diskusi vystoupili:
Dana Valenová, Mnichov
Leo ®ídek, Ostrava,
P. Milan Frank SDB, Praha
Zdeněk Zelený, Praha,
Jan Zahradníček, Brno
Moderátoři: PhDr. Jan Stříbrný
a Mgr. Vojtěch Vlček

v Zimním refektáři
Strahovského kláštera v Praze

čtvrtek 25. 6. 2009 v 15.00
Návštěva výstavy "Praha Španělská"
(Od svatojakubské cesty k rekatolizace)
s odborným výkladem prof. Pavla Štěpánka
Císařská konírna Praľského hradu
(sraz před Cásařskou konírnou,
nutno si zakoupit vstupenku
100 Kč plné vstupné, 50 Kč sníľené vstupné)

úterý 28. 4. 2009 v 16.00
Prof. Jan Royt: Praľská Loreta:
Prohlídka s přednáškou
Loretánské nám., Praha - Hradčany

čtvrtek 5. 3. 2009 v 15.30
PhDr. Richard Biegel, Ph.D:
Kostel sv. Václava
ve Vršovicích a nedaleký husitský sbor